فروش فایل های تخصصی دانشجویی

فروش فایل پاور پوینت

پاورپوینت تکنولوژی جراحی مغز -167 اسلاید

پاورپوینت تکنولوژی جراحی مغز -167 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

 

 

سیستم عصبی انسان به دو بخش

1-سیستم عصبی مرکزی CNS(Central Nervous System)

2-سیستم عصبی محیط( Peripheral Nervous System) PNS

سیستم عصبی مرکزی خود شامل مغز وطناب نخاعی است و سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب 12 گانه مغزی وتمامی ریشه هایی است که از نخاع منشا گرفته است.

سیسم عصبی به طور کلی دارای 3وظیفه اصلی است

حسی sensory کلیه تحریکات داخلی و خارجی بدن را شناسایی می کند.

هماهنگی ویکپارچگیintegration مسئول آنالیز کلیه اطلاعات وتحریکات وارده به بدن وتعیین واکنش مناسب در برابر انهاست.

حرکتیmotor مسئول تعیین واکنش مناسب در برابرتحریکات است.

 

سیستم عصبی محیطی خود به دو نوع                                                                سیستم عصبی سوماتیک (SNS) وسیستم عصبی اتونومیک(ANS)تقسیم میگردد.شاخه های سیستم عصبی سوماتیک در درون اعصاب مغزی ونخاعی قرار داشته و پوست وعضلات ارادی را عصب دهی میکند.وپاسخ های ارادی را منتقل می کند.

سیستم عصبی اتو نومیک شامل نورون ها و الیاف عصبی است که به عضلات صاف ٰعضله قلب و غددمترشحه به صورت غیر ارادی عصب دهی میکند. و به دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک تقسیم می شود.

پاسخ های سیستم سمپاتیک بدن را در برابر تنشها آ ماده میکند.(پاسخ ستیز وگریز) که این واکنش به مصرف انرژی همراه است.

پاسخ های پاراسمپاتیکی بر خلاف سمپاتیک باعث آرامش و حفظ انرژی شده وتعادل را بر قرار میکند.

 

کرانیوم  Cranium

سطح جمجمه یا کرانیوم به ترتیب از خارج به داخل توسط لایه های زیر پوشیده شده است.

پوست –بافت زیر جلد –گالیا آپونروز Galea aponeurotica))---پریوست

وقتی مند یبول (استخوان فک تحتانی) که تنها استخوان متحرک صورت است را از جمجمه جدا می کنیم.آنچه باقی می ماند کرانیوم نام دارد که شامل کاسه سر یا کالواریا با 8 قطعه استخوانی و استخوانهای ثابت صورت با 13 قطعه استخوانی می باشد.

استخوانهای کالواریا عبارتند از:

یک استخوان فرونتال Frontal bone این استخوان در فرم دهی پیشانی ٰ حفره بینی ٰوسقف کاسه چشم شرکت دارد.

دو استخوان آهیانه Parietal boneاین دو استخوان در در عقب فرونتال قرار دارند و در فرم دهی سقف و طرفین جمجمه نقش دارند.

•یک استخوان پس سری Occipital bone این استخوان پشت و قسمتی از کف جمجمه را می سازد.
•دو استخوان گیجگاهی Temporal bone این استخوان در فرم دهی طرفین وکف جمجمه نقش دارد.
•یک استخوان شب پره Sphenoid bone  این استخوان قسمتی از قاعده جمجمه ٰ طرفین جمجمه ٰقاعده وطرفین کاسه چشم را شکل می دهد.
•یک استخوان پرویزنی Ethmoid bone  قسمتی از کف و دیواره های حفره بینی ٰ کف جمجمه و دیواره های کاسه چشم را تشکیل می دهد.
 
•مننژ Meninges
•مننژ یک پرده محافظتی است که مغز وطناب نخاعی را پوشانده است.و شامل 3 لایه است. به تر تیب و از خارج به داخل به شرح زیر می باشد.
•1-سخت شامه (Dura mater) این لایه از فیبرهای سفت بافت پیوندی تشکیل شده و در بین نیمکره های مغزی گسترش یافته و داس مغزی (Flax cerebri را می سازد.و در نیمکره های مخچه  داس مخچه ای (Flax cerebella) را شکل می دهد.
•قسمتی از سخت شامه که بین مخ ومخچه قرار دارد.چادرینه مخچه می نامند.( Tentorium cerebella
•در مناطق خاصی از مغز سخت شامه جدا شده و کانالی را برای خون وریدی فراهم می کند که به این کانالها سینوسهای دورال  می گویند.                     فضای بین استخوان وسخت شامه  فضای اپی دورال نام دارد.Epidural
•2-عنکبوتیه ( Arachnoid mater) لایه میانی مننژ که فاقد عروق خونی است.ولی به صورت پوششی عروق اصلی مغز را در بر گرفته . فضای بین
•دورا و عنکبوتیه ٰ فضای ساب دورال  Subdural) )نام دارد.
•3- نرم شامه (Pia mater)  داخلی ترین لایه مننژ نام دارد که کاملا به مغز و نخاع چسبیده است.
•بین عنکبوتیه و نرم شامه فضائی وجود دارد که به آن فضای تحت عنکبوتیه ( Sub arachnoid space) گویند .در این فضا ( Cerebrospinal Fluid)CSF
•قرار دارد.
•مغز شامل چندین بخش ( مخ ٰ مخچهٰ تالاموس ٰ هیپو تالاموسٰ ساقه مغز میباشد.
 

مخ Cerebrum

...

 

بطن های مغزی و مایع مغزی ونخاعی

Ventricles and Cerebrospinal fluid

•مخچه Cerebellum
•ساقه مغز Brain stem
جریان خون مغز
وریدها ی مغزی

Glasgow coma scale

گريدينگ ضربه هاي مغزي   

روشهاي تشخيصي پاراكلينيكي:

آسيبهاي اسكالپ : SCALP INJURY

شكستگيهاي جمجمه

شكستگي خطي     

شكستگيهاي قاعده جمجمه

عوارض شكستگي قاعده جمجمه

شكستگي فرورونده
  depress fracture   

•اسیب به مغز Brain injury
•تکان مغزی (brain concussion)
•کوفتگی مغزی(brain contusion)
•هماتوم های اکسترا آگزیال
ضايعات فوكال: هماتوم ساب دورال
كنتوزيون و لاسراسيون مغزي:
خونریزی داخل پارانشیم مغزی
•تومورهای مغزی به 4 دسته کلی تقسیم میشوند
•1- تومورها با منشا بافت مغز
...
•هرنی مغزیBrain herniation
•آنوریسم های داخل جمجمه
•بد شکلی شریان وورید Arteriovenous malformation
•AVM

علا ئم بالینی هیدرسفالی

درمان

 انواع شنت :

روش جراحی جهت شنت گذاری
کرانیو تومیCraniotomy

ستون فقرات  Vertebral column

فتق مهره های سینه ای
جراحی ستون فقرات
لامینکتومی ودیسککتومی
پوزیشنهای عمل:
در چه مواردي مي توان از روش آندوسكوپي استفاده كرد؟
تنگی کانل نخاعی
اسپوندیلولیستزی
درمان جراحی اسپوندیلولیستزی
 
 
 
 
 
و سایر عناوین و توضیحات و تصاویر  مربوطه ...


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Maghz-jarahi-tech_1944169_3679.zip5.3 MB