فروش فایل های تخصصی دانشجویی

فروش فایل پاور پوینت

پاورپوینت د رمورد موازی سازی-24 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت د رمورد  موازی سازی-24 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها       فهرست 1 موازی سازی چیست؟ 2 مثال از موازی سازی. 3 صعود و نزول پردازش موازی 4 انواع موازی سازی 5 مسیربلوکی پردازش موازی 6 اثر گذاری پردازش موازی       1.1 موازی سازی چیست؟ رشد نمایی کارایی ریزپردازنده ها را قانون مور می نامند. سرعت در هر 18 ماه دو برابر می شود. ... نقشه ی مسیر فن آوری نیمه هادی ها معیارهای اندازه گیری بر مبنای اجرای تعداد د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت جرم وممنتم يك كوانتا نور - 15 اسلاید -1 اسلاید انگلیسی مربوط به فرمول

پاورپوینت جرم وممنتم يك كوانتا نور  - 15 اسلاید -1 اسلاید انگلیسی  مربوط به فرمول قسمتی از اسلایدها       پلانك در نظريه تابش، انرژي نور را به صورت كوانتيزه       E = nhn  مطرح كرد. اینشتین در نظريه فوتون ، نور رابصورت بسته هاي متمرکز انرژي و ذره اي به نام فوتون يا كوانتاي نور معرفي كرد. در اينجا مبحث جرم و ممنتم يك كوانتا نور را مورد بررسي قرار ميدهيم.   رابطه هم ارزي جرم و انرژي درسال 1905 اینشتین رابطه معروف ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي -31 اسلاید -6اسلاید انگلیسی

پاورپوینت تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي -31 اسلاید -6اسلاید انگلیسی قسمتی از  اسلاید ها     قطري سازي معادلات حالت و خروجي مثال :   These are also given by the eigenvalues of matrix A. Notice that the system is open loop stable. This means that with no control action δ, if an initial disturbance is introduced in the angle θ, it will go back to zero asymptotically. As the metacentric height :     gets closer to zer ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت بررسی اثر ناخالصی غير مغناطيسی روی MgB2 ابررسانايی -15 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی مربوط به فرمولها و نمودارها

پاورپوینت بررسی اثر ناخالصی غير مغناطيسی روی MgB2 ابررسانايی -15 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی مربوط به فرمولها و نمودارها قسمتی از اسلایدها       فهرست (1مقدمه (2مدل (3معادلة حرکت (4تقريب (5محاسبة دمای بحرانی (6نتيجه           2) مدل هاميلتونی جاذب هابارد برای سيستم به صورت زير نوشته می شود: تابع گرين و ماتريس پرش سيستم به شکل ماتريسی به صورت زير نوشته می شود: که درآيه های ماتريس تابع گرين به صورت زير هستند: تابع گرين در معادلة (2) می تواند به صورت زير بسط داده ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics -اسلاید 27

پاورپوینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در  Robotics -اسلاید 27 قسمتی از اسلاید ها       فهرست تاریخچه منطق فازی بررسی اجمالی کنترلرهای فازی کنترلرهای ساده فازی کنترلرهای خود سازمان ده فازی کنترلرهای وفق پذیر فازی بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در Robotics   تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط دکتر لطفی زاده مطرح گردید. برای برطرف ساختن ناتوانی منطق دوگانه و ریاضیات بسیار دقیق در برخورد با دنیای واقعی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت درمورد روش عناصر محدود غیرخطی -23 اسلاید

پاورپوینت درمورد روش عناصر محدود غیرخطی -23 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       تحليل غیرخطی عناصر محدود (بخش سوم) 8- کاربرد روابط مشخصه (Constitutive Relations) 1-8- مقدمه       - در بخش های قبلی در مورد تعیین روابط تغییرمکان (H) و روابط کرنش-تغییرمکان (     و        ) برای عناصر مختلف بحث کرده و خاطر نشان نمودیم که این روابط می توانند منجر به توصیف دق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد تئوری الاستیسیته -162 اسلاید

پاورپوینت در مورد تئوری الاستیسیته -162 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       فصل بندی مباحث مطروحه در این درس   -فصل اول : تحليل تنش و تحليل كرنش  تعريف تنش بر روي يك سطح، معادلات تعادل، تنش در يك نقطه، تغيير شكل نسبي(كرنش)، كرنش در يك نقطه، رابطه تغيير شكل نسبي با مؤلفه هاي تغيير مكان.   - فصل دوم : روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی روابط عمومي تنش و كرنش، تعيين تنش ها و تغيير شكل هاي اصلي، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت در مورد پالايش عکس -اندازه گیری بر روی تصویر-40 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد پالايش عکس -اندازه گیری بر روی تصویر-40 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلاید ها         سيستم مختصات در فتوگرامتري سه نقطة p ، i و n از اهميت زيادي برخوردارند. براي اين سه نقطه سه  نوع سيستم مختصات بر روي عکس تعريف مي شود   سيستم مختصات عكس اگر علائم اطمينان عكس را به هم وصل كنيم مركز عكس بدست مي آيد، اگر اين عمل را براي دو عكس متوالي انجام دهيم و مراكز عكس بدست آمده را به هم وصل كنيم، امتداد خط پرواز بدست  مي آيد، محو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي -27 اسلاید

پاورپوینت در مورد كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي -27 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       - مسائل بهينه سازي - محاسبات كوانتومي - كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي   مسائل بهينه سازي - مقدمه - نمونه هايي از مسائل بهينه سازي   محاسبات كوانتومي - مقدمه - تاريخچه محاسبات كوانتومي - مفاهيم اوليه محاسبات كوانتومي -پيچيدگي محاسباتي الگوريتمهاي كلاسيك در برابر الگوريتمهاي كوانتومي - كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد هسته‌زایی-27 اسلاید -10 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد هسته‌زایی-27 اسلاید  -10 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلاید ها         باریون زایی   •نظریه های اتحاد بزرگ: اتحاد برهم کنش های قوی، ضعیف، و الکترومغناطیس و نیز کوراک ها و لپتون ها در چارچوب یک نظریۀ میدان پیمانه ای   •دو نتیجۀ مهم GUT: عالم با تقارن باریونی به عالمی با بی تقارنی باریونی تحول می یابد:        توضیح نسبت باریون به فوتون امروزی تک قطبی های مغناطیسی پاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید

پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید قسمتی از اسلاید ها         هدف كلى تعيين حدود فيزيك كلاسيك و فيزيك كوانتمى است. پايان قرن 19 و شروع قرن 20 مقارن با بحرانى در فيزيك بود .  يك رشته از نتايج آزمايشگاهى مستلزم ايجاد مفاهيمى كاملاً مغاير با فيزيك كلاسيك بود. اين آزمايش ها مربوط به پديده انتهاب و تابش جسم سياه بود. در اين رابطه نور و خواص نور نقش اساسى دار د كه بايد مورد بحث قرار گيرد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید

پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید قسمتی از اسلاید ها         آموزش المپیاد فیزیک     فهرست   شكست نور قوانین شكست نور ضریب شكست عمق ظاهری و عمق واقعی رابطه بین سرعت نور و ضریب شكست اصل فرما زاویه حد بازتابش کلی منشور ( انحراف-پاشیدگی – بازتاب)   شکست نور •مفهوم: پرتوی نوری که به طور مایل به سطح جداکننده دو محیط شفاف می تابد، هنگام گذر از سطح جدایی دو محیط شکست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید

پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید قسمتی از اسلاید ها           یکی از منابع تولید کننده صدا در محیط کار سطوح مرتعش است. انتقال انرژی ارتعاش به بدن و محیط و دستگاه نیز باعث آسیبها و خسارات زیادی می گردد. نظریه ارتعاش و انواع آن: ارتعاش یک حرکت نوسانی حول نقطه تعادل است نظریه ارتعاش: حرکت نوسانی اجسام ،نیروهای مربوط و اثرات ناشی از انتقال آنرا به بدن انسان بررسی میکند. کلیه اجسامی که دارای جرم و خاصی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید

پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید قسمتی از اسلاید ها           سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی RADIATION SAFETY SIGN   RADIATION PROTECTION   فهرست   فلسفه حفاظت در برابر اشعه فیزیک پرتوها برخورد پرتوها با مواد کمیت ها و یکاها در حفاظت در برابر اشعه آشکار سازی پرتوها و کاربرد آشکارسازها اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و داخلی بدن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد آشنایی با نسبیت خاص-217 اسلاید

پاورپوینت در مورد آشنایی با نسبیت خاص-217 اسلاید   متی از اسلایدها             فصل  1 زمینه تجربی نظریه نسبیت خاص تبدیلات گالیله نسبیت نیوتونی آزمایش مایکلسون – مورلی فرضیه انقباض لورنتس –فیتزجرالد اصول موضوع نظریه نسبیت خاص مقاله اصلی انشتین در مورد نظریه نسبیت خاص:   اصل نسبیت خاص: شخصی که با سرعت نور حرکت می کند چراغ قوه خود را روشن می کند. نورنشریافته نسبت به او و هرشخص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد رنگ ها -17 اسلاید

پاورپوینت در مورد رنگ ها -17 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       رنگ چیست •رَنگ بازتابی از نور است که به شکل‌های متفاوتی در می‌آید و این بازتاب مجموعهٔ وسیعی را شامل می‌شود. • اگر یک ناحیه باریک از طول موجهای نور مرئی توسط ماده جذب شود رنگ بوجود می‌آید.   •وقتی که یک نور را از داخل منشور عبود میدهیم رنگ های مختلفی نمایش داده میشه که هرکدام از آنها یک اسم داره •مثل قه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد فیزیک پرتوها ورادیوبیولوژی -35 اسلاید

پاورپوینت در مورد فیزیک پرتوها ورادیوبیولوژی -35 اسلاید قسمتی از اسلاید ها     پرتوهای یونساز فراوان ترین مولکول :آب حساس ترین مولکول: DNA اجزای سلول-تقسیم سلول سیکل زندگی سلول بافتها و حساسیت نسبی به پرتو قانون برگونیه وتریباندو فاکتورهای فیزیکی موثربرحساسیت پرتویی تاثیر پرتو بر سلول پرتوهای یونساز و جنین اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان کمیتهای دوزیمتری بیشینه دز مجازMPD آشکارساز گایگر- مولر فیلم بج (دوزیمتر فردی)   &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد جزوه درسی فیزیک پایه 2-اسلاید 262

پاورپوینت در مورد جزوه درسی فیزیک پایه 2-اسلاید  262  قسمتی از اسلاید ها     هدف : 1- آشنایی دانشجویان با انواع بار بر حسب توزیع آنها بر روی جسم 2-محاسبه نیروی برهمکنش دو ذره باردار به کمک محاسبه میدان الکتریکی 3- استفاده از قانون گوس برای محاسبه میدان الکتریکی 4- استفاده از اختلاف پتانسیل برای محاسبه میدان الکتریکی. 5-محاسبه ظرفیت انواع خازنها 6-بیان جریان الکتریکی و نشان دادن میدان مغناطیسی طبیعی 7- استفاده از قانون اهم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد فیزیک هسته ای 2- اسلاید 267

پاورپوینت در مورد فیزیک هسته ای 2- اسلاید 267 lاین یک درس تخصصی الزامی برای دانشجویان کارشناسی فیزیک هسته ای می باشد.   lبا گرفتن این درس، دانشجو با برخی از مفاهیم نظیر نیرو های هسته ای ، واکنشهای هسته ای و شکافت، و اسپین و پاریته حالتهای برانگیخته  آشنا می شود. lپیشنیاز این درس، فیزیک هسته ای 1 می باشد.           رئوس مطالب   مقدمه فصل اول: نیروی بین نوکلئونها فصل دوم : واکنشهای هسته ای فصل سوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد فیزیک پایه I-اسلاید 346

پاورپوینت در مورد فیزیک پایه  I-اسلاید 346 فصل 1- اندازه گیری •کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها •دستگاه بین المللی یکاها •استاندارد طول •استاندارد جرم •استاندارد زمان فصل2- بردارها •بردارها و نرده ایها •جمع بردارها •ضرب بردارها فصل  3 – حرکت یک بعدی •مکانیک •سرعت متوسط •سرعت لحظه ای •شتاب •شتاب ثابت •سقوط آزاد فصل4- حرکت در صفحه •جابج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو -نیروی رانش -گرانش-جاذبه-21 اسلاید

پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو -نیروی رانش -گرانش-جاذبه-21 اسلاید نیرو   •نمونه سوال:     •وقتی علی در حال تماشای آبشار زیبای سمیرم بود ،با خود فکر کرد چه نیرویی سبب به وجود آمدن این پدیده ی زیبا می شود؟   •الف:نیروی رانش از طرف آب   •ب:نیروی گرانش از طرف هوا   •ج:نیروی جاذبه به سمت  آبشار   •د:نیروی گرانشی زمین اصطکاک •روانساز چیست؟ •مقاومت هوا آیرودینامیک چیست؟ آیا مایعا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد شبه پتانسیل -25 اسلاید

پاورپوینت در مورد شبه پتانسیل -25 اسلاید Ag: انتخاب شعاع مغزه  شبه پتانسیل سخت شبه پتانسیل انتقال پذیرتر روش هاي توليد شبه پتانسيل شبه پتانسيل هاي تجربي شبه پتانسيل هاي ابتدا به ساكن شبه پتانسيل هاي نیمه موضعي شبه پتانسيل اتمي- شبه پتانسيل بلوري آثار نسبيتي روش پردو و سایر توضیحات و نمودارها و فرمولها و محاسبات ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد نيرو در نظريه تابعي چگالي -31 اسلاید

پاورپوینت در مورد نيرو در نظريه تابعي چگالي -31 اسلاید   عناوين مورد بررس .1مقدمه .2قضيه Hellmann-Feynman .3نيروهاي پائولي .4الگوريتم محاسباتي بهينه سازي .5نکاتي در مورد بهينه سازي  (Optimization) .6نمودار ورودي و خروجي برنامه   min_lapw   تشکيل فازهاي مختلف مواد نيروهاي بين اتمي .1چرا جامدات داراي شکل و حجم مشخصي مي باشند؟ .2چرا              در دماي اتا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد فناوری نانو -30 اسلاید

پاورپوینت در مورد فناوری نانو -30 اسلاید تعريف نانوفناوري تاريخچه ای از ظهور نانوفناوری کاربردها و اهميت نانوفناوری برخي از توانايي هايي كه در بشر از طريق علم نانو بدست آورده است : توليد نانوتيوب هاي کربني (ساختارهاي لوله اي کربني) چندين برابر نمودن سطوح خود تميز شونده يا هميشه تميز ساخت و ربايش مغناطيسي توليد لاستيک هاي با عمر بالاي ده سال دارورساني به تک سلول هاي آسيب ديده در بدن نانو تكنولوژی, علم ذرات ريز نانو تكنولوژي با ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):