فروش فایل های تخصصی دانشجویی

فروش فایل پاور پوینت

پاورپوینت در مورد مقياسهاي اندازه گيري -116 اسلاید

پاورپوینت در مورد مقياسهاي اندازه گيري -116 اسلاید قسمتی از  اسلایدها       مقياسهاي استيونز  استيونز استاد روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا، در مقاله بنيادي 1946 خود چهار نوع مقياس را معرفي كرده است.   مقياس اسمي، تنها براي شناسائي افراد يا چيزها يا مكانها بكار مي رود. مقياس ترتيبي، برتري را بيان مي كند مقياس فاصله اي، نسبت دو تفاضل يا دو فاصله ثابت است. مقياس نسبي، نسبتها حفظ مي شود.   مقياس اسمي  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت درمورد تئوري احتمال و كاربردآن -توزيع ويبول-توزيع بتا-توزيع نرمال- توزيع تجمعي نرمال-24 اسلاید

پاورپوینت درمورد تئوري احتمال و كاربردآن -توزيع ويبول-توزيع بتا-توزيع نرمال- توزيع تجمعي نرمال-24 اسلاید قسمتی از اسلاید ها         فهرست عناوین توزيع ويبول توزيع بتا توزيع نرمال -خواص توزيع نرمال تركيب خطي متغيرهاي تصادفي نرمال تابع توزيع تجمعي نرمال خاصيت توليد مثل توزيع نرمال توزيع نرمال دومتغيره -خواص توزيع نرمال دومتغيره توزيع ويبول       توزيع بتا   توزيع بتا حالت كلي تر توزيع يكنواخت پيوسته است كه در فاصله [0,1] تعريف مي گردد. نسبتها و در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن-توزيع فوق هندسي-توزيع هندسي-توزيع دوجمله اي منفي-توزيع پواسون-24 اسلاید

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن-توزيع فوق هندسي-توزيع هندسي-توزيع دوجمله اي منفي-توزيع پواسون-24 اسلاید قسمتی از اسلاید ها     فهرست عناوین -توزيع فوق هندسي خواص توزيع فوق هندسي -توزيع هندسي خواص توزيع هندسي -توزيع دوجمله اي منفي(پاسكال) خواص توزيع دوجمله اي منفي(پاسكال) -توزيع پواسون محاسبه احتمالات تجمعي توزيع پواسون خواص توزيع پواسون       توزيع فوق هندسي   برخي از آزمايشهاي آماري از تعدادي آزمايش غير مستقل تشكيل مي شود كه احتمال موفقيت در آنها دچار تغي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن -توزيع يكنواخت گسسته-توزيع برنولي-توزيع چند جمله اي-توزيع دوجمله اي-25 اسلاید

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن -توزيع يكنواخت گسسته-توزيع برنولي-توزيع چند جمله اي-توزيع دوجمله اي-25 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       فهرست عناوین مقدمه توزيع يكنواخت گسسته -خواص توزيع يكنواخت گسسته توزيع برنولي -خواص توزيع برنولي توزيع دوجمله اي -خواص توزيع دوجمله اي توزيع چند جمله اي -خواص توزيع چند جمله اي       مقدمه   رفتار يك متغير تصادفي با تابع توزيع احتمال آن توضيح داده مي شود. تابع توزيع احتمال را مي توان در قالب شكل، هيسنوگرام، جدول يا يك فرمول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن -اميدهاي رياضي-توابع مولد گشتاور-48 اسلاید

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن -اميدهاي رياضي-توابع مولد گشتاور-48 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       فهرست عناوین برخي از اميدهاي رياضي خاص توابع مولد گشتاور تابع مولد گشتاور يك متغير تصادفي توابع مولد گشتاور توأم توابع مولد احتمال -خواص مربوط به اميد رياضي قضاياي مربوط به خواص ميانگين قضاياي مربوط به خواص واريانس قضاياي مربوط به خواص كواريانس قضاياي مربوط به خواص توابع مولد گشتاور قضاياي مربوط به خواص توابع مولد احتمال -اميدهاي رياضي شرطي م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن -19 اسلاید

پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن -19 اسلاید قسمتی از اسلاید ها     فهرست عناوین مقدمه تعريف يك متغير تصادفي متغيرهاي تصادفي گسسته، پيوسته و آميخته توزيعهاي احتمال گسسته توابع توزيع جمعي توابع توزيع جمعي گسسته توزيعهاي احتمال پيوسته توابع توزيع جمعي پيوسته توزيعهاي احتمال آميخته متغيرهاي تصادفي چندبعدي   مقدمه نتيجه برخي از پديده ها تصادفي زير مجموعه اعداد حقيقي است. زمان رسيدن مشتري به يك فروشگاه عمر انسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد روشهای نمونه گیری -21 اسلاید

پاورپوینت در مورد روشهای نمونه گیری -21 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       سوالات راهنما چگونه یک نمونه انتخاب کنیم؟ نمونه تصادفی چیست؟(در مقایسه با نمونه غیر تصادفی) ارتباط نمونه گیری با مفاهیم پایهای آمار چگونه است؟ نمونه طبقه بندی شده چیست؟ نمونه گیری خوشه ای چگونه است؟     سرشماری در مقابل نمونه گیری سرشماری: جمع آوری داده از کلیه اعضاء (عناصر) جامعه مورد نظر نمونه گیری: جمع آوری اطلاعات از قسمتی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت درمورد روش تحقیق- انواع نمونه گیری -آمار گیری -38 اسلاید

پاورپوینت درمورد  روش تحقیق- انواع نمونه گیری -آمار گیری -38 اسلاید قسمتی از اسلاید ها           نمونه گيري در مقابل سرشماري •نمونه گيري در مقابل سرشماري (census) –استخراج اطلاعات از تمام نمونه های جامعه آماری را سرشماری می نامند •مزايا و معايب نمونه گيري و سرشماري -هزینه -زمان -قدرت عمل -صحت عمل -حفظ واحدهای جامعه   مثال   جامعه و نمونه: بررسی میزان مصرف سیگار در نوجوانان شهر کرمان     مفه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد برنامه ريزي و كنترل پروژه-تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه-18 اسلاید

پاورپوینت در مورد برنامه ريزي و كنترل پروژه-تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه-18 اسلاید تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه تکنيکهاي اوليهً زمانبندي پروژه در اواخر دههً ١٩٥٠ ميلادي ابداع شدند. اولين روش نظام‌مند كه در جهت زمانبندي پروژه با هدف بهينگي توسعه داده شد، روش مسير بحراني[1] مي‌باشد. اين روش که تجزيه و تحليل مسير بحراني نيز نام دارد[2] نتيجهً همکاري دوپونت[3] و رمينگتون رند[4] در سال ١٩٥٧ ميلادي است. در اين روش مدت انجام فعاليتها به صورت يک مقدار عددي تخمين زده مي شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد پيش بيني جمعيت كشور، استانها، شهري و روستائي-33 اسلاید

پاورپوینت در مورد پيش بيني جمعيت كشور، استانها، شهري و روستائي-33 اسلاید -عمده ترین روشهای پیش بینی جمعیت -روش تغییرات عددی مساوی جمعیت بر حسب زمان -روش تعادلی جمعیت -روش تغییرات نسبی -روش تفاوت میزانهای رشد جمعیت شهری وروستائی -روش رشد نمائی جمعیت -روش رشد نمائی منعطف جمعیت -روش لوژیستیکی تغییرات جمعیت -روش ترکیبی -روش اقتصادی و روشهای جامع برپایه توانهای شهر و منطقه     سابقه و يافته‌هاي پيش‌بيني‌هاي قبلي:   پيش‌بيني&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد نمایش عدم قطعیت-ویژگیهای آماری مقدار خطا -Perception-اسلاید 53

پاورپوینت در مورد نمایش عدم قطعیت-ویژگیهای آماری مقدار خطا  -Perception-اسلاید 53     تعریف خطا: اختلاف بین اندازه گیری سنسور و مقدار واقعی   -نمایش آماری: میخواهیم از لحاظ آماری مشخصات خطای یک سنسور را برای هر اندازه گیری پیدا کنیم. lاگر اندازه گیری را بصورت یک مسئله تخمین بیان کنیم، هدف تخمین مقدار خطا از روی n مقدار اندازه گیری شده است. E[X]=g(p1,p2,…,pn) توزیع نرمال استقلال متغیرهای تصادفی انتشار خطا سیستم انتشار خطا استخراج ویژگی مدل کردن مح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز-تئوری تصمیم بیز -اسلاید 55

پاورپوینت در مورد طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز-تئوری تصمیم بیز -اسلاید 55 رئوس مطالب 1- تئوری تصمیم بیز 2- توابع تمایز و سطوح تصمیم 3- طبقه‌بندی بیزین برای توزیع‌های نرمال 4- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم 5- قاعده نزدیکترین همسایه 6- شبکه‌های بیزین   1- تئوری تصمیم بیز -هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس -فرض M کلاس از ω1، ω2، ...، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در سیستم های وقایع گسسته -مدلهای جبری ماکس-پلاس-شبکه پتری- MPC on Discrete Event Systems-اسلاید 73

پاورپوینت در مورد کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در سیستم های وقایع گسسته -مدلهای جبری ماکس-پلاس-شبکه پتری- MPC on Discrete Event Systems-اسلاید 73 فهرست مطالب •مقدمه ای بر سیستم های وقایع گسسته •دلیل معرفی سیستم های وقایع گسسته •مثالهایی از انواع سیستم های وقایع گسسته •مدلسازی سیستم های وقایع گسسته •معرفی انواع روشهای مدلسازی سیستم های وقایع گسسته •مقایسه انواع روشهای مدلسازی •ارائه مثالهایی از مدل های پرکاربرد در مدلسازی سیستم های وقایع گسسته صنعتی و بیولوژیکی •کنترل پیشبین مبتنی بر م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد سوادوفرهنگ آماری -20 اسلاید

پاورپوینت در مورد سوادوفرهنگ آماری -20 اسلاید با سواد آماری کیست؟   1)با سواد آماری کسی است که قادر باشد تفاوت بین رابطه معمولی و رابطه علت و معلولی را از یکدیگر تشخیص دهد. 2)با سواد آماری کسی است که قادر باشد تفاوت بین عبارت "نسبت دادنی" را از عبارت "نسبت داده شده" تشخیص دهد. 3)باسواد آماری کسی است که بتواند برداشت درستی از درصدها،میزان ها ونرخ ها داشته باشد. استفاده از آمار در باور مردم و تصمیم‌گیران و مسئولین چه جایگاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید

پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار  -49 اسلاید    تعريف نمونه گيري  چرا نمونه گيري مي كنيم؟  مفهوم نمونه ”معرف“  روش هاي نمونه گيري • غير احتمالي • احتمالي  محاسبه حجم نمونه چرا نمونه گیری میکنیم كاهش هزينه ها افزايش سرعت افزايش دقت غير عملي بودن سرشماري در بعضي شرايط نمونه : Sample              & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد مقياس ليکرت Likert scales - اسلاید 13

پاورپوینت در مورد مقياس ليکرت Likert scales  -   اسلاید 13 مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است. نگرش که از طريق آموزش های اجتماعی تحقق می يابد, ترکيبی از باورها,گرايش ها يا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمايل فرد برای نشان دادن واکنش به شيوه ای نسبتاً ثابت به اشياء,اشخاص و رويداد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد دقت و خطا در اندازه گيری -انواع دقت -معیار انتخاب دستگاه اندازه گیری -تحلیل آماری-انواع خطا -29 اسلاید

پاورپوینت در مورد دقت و خطا در اندازه گيری -انواع دقت -معیار انتخاب دستگاه اندازه گیری -تحلیل آماری-انواع خطا -29 اسلاید معیار انتخاب دستگاه اندازه گیری .1تاچه حد اندازه گيری را نزديک به واقعيت انجام می دهد .2آيا با تکرار اندازه گيری مقدار يکسانی را نشان می دهد .3آيا شرايط اندازه گيری (فشار ، دما، رطوبت...) بر روی اندازه گيری اثر می گذارد (شرايط استاندارد) .4آيا ويژگيهای اپراتور در اندازه گيری دخيل است .5آيا مقدار اندازه گيری شده در طول ساليان ثابت می ماند (کاليبراسيون) .6آيا محدوده اندازه گيری دستگاه مناسب ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید توزیع نمونه برداری •اگر از يك جامعه ٧٠ ميليون نفري نمونه‌هاي ١٠٠٠ نفري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود. •اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي ٧٠ ميليون نفري نيز برابر نيستند. •اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي‌توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم كرد. به چنين نمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):